Visie & Werkwijze Per Domum

Zorgen dat mensen niet ziek worden van het werk dat zij doen, nu niet en later niet, is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van toeleveranciers, werkgevers, werknemers en opdrachtgevers.

Onderbouwd arbeidshygiënisch advies

Als arbeidshygiënist ben ik opgeleid om vast te stellen of bij het werk en de omstandigheden waaronder gewerkt wordt, het risico op gezondheidsschade voldoende laag is. Mijn klanten krijgen dan ook een onderbouwing om de werkzaamheid op een verantwoorde manier voort te zetten, of zodanig in te richten dat het wel verantwoord is. Waar aanvullende maatregelen benodigd zouden zijn om veilig te werken met gevaarlijke stoffen, mag u van mij onderbouwde adviezen daartoe verwachten.

Risicoschatting gevaarlijke stoffen

Meten is weten, maar een elastisch en/of getordeerd meetlint deugt niet. Met valide modellen zoals de Advanced REACH tool, kan maat worden gegeven aan de blootstelling van chemische stoffen, waarop uw risicoschatting (risk assessment) gebaseerd kan worden. En last but not least: ook de ogen en oren in het bedrijf zijn heel belangrijke meetinstrumenten! De input van de mensen die met de chemische stoffen omgaan is van belangrijke toevoegde waarde bij elke risicoschatting. De zelfinspectie voor gevaarlijke stoffen, zoals door de inspectie SZW (i-SZW) vormt de leidraad waarlangs het werk kan worden uitgevoerd.

Ook ben ik als arbeidshygiënist regelmatig betrokken bij het Chemical Safety Assessment onderdeel ten behoeve van dossiers die worden opgesteld in het kader van REACH. Hierbij kunnen  verschillende modellen worden toegepast, zoals de ECETOC Tra en de Advanced REACH tool.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227,