REACH diensten

Van alle gevaarlijke stoffen die op de Europese markt verkocht worden, moeten leveranciers als gevolg van de REACH wetgeving een stoffendossier samenstellen. Hierin wordt aangegeven hoe met gevaarlijke stoffen gewerkt moet worden. Of u in uw bedrijf REACH compliance werkt moet u vaststellen. Per Domum Arbeidshygiëne kan u daarbij helpen.

Per Domum Arbeidshygiëne:

  • voert risicobeoordelingen uit in het kader van de Europese wetgeving REACH. Er is ruime ervaring met exposure assessment (human health) opgebouwd sinds de voorbereidingen op de eerste registraties in 2010. Waar nodig kunnen deze voor uw producten worden uitgevoerd, of kunnen  kwaliteitschecks worden uitgevoerd op de beschikbare exposure assessments;
  • voert REACH compliance checks uit op basis van uw extended Safety Data Sheets (eSDS). Laat deze REACH compliance check tijdig uitvoeren (dat is binnen 1  jaar na ontvangst van de eSDS).

Zie hier enkele recentelijk uitgevoerde projecten.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227,