Arbeidshygiënisch advies

  • adviseert over het veilig werken met gevaarlijke stoffen. Bescherm uw medewerkers optimaal tegen inademing en opname via de huid. Bescherm ogen en huid tegen de direct schadelijke werking van de stoffen.
  • geeft u arbeidshygiënisch advies over de risico’s van gevaarlijke stoffen en in risicobeheersing van gevaarlijke stoffen. Maatregelen aan de bron zijn soms nodig, maar deze moeten niet over gedimensioneerd worden. Ook als persoonlijke beschermingsmiddelen ingezet moeten worden, dienen deze voldoende, maar niet overmatig te beschermen. Per Domum Arbeidshygiëne helpt u bij het kiezen van de juiste beheersmaatregelen.
  • voert metingen uit om de risico’s op gehoorschade door de blootstelling aan lawaai te bepalen.
  • geeft u arbeidshygiënisch advies over hoe risico’s op schade door lawaai voldoende beheerst kunnen worden. Per Domum Arbeidshygiëne helpt u bij het kiezen van de juiste beheersmaatregelen: aan de bron, in de overdracht of door persoonlijke bescherming.

Zie hier enkele recentelijk uitgevoerde projecten omtrent arbeidshygiënisch advies.