Over Per Domum Arbeidshygiëne

De man achter Per Domum Arbeidshygiëne is Henk Thuis, dat ben ik dus. Sinds 1999 ben ik actief als arbeidshygiënist. Ik studeerde gezondheidswetenschappen met specialisatie in de arbeidstoxicologie aan de (toen nog) Katholieke Universiteit Nijmegen. Op basis van studie en werkervaring was ik door SKO als RAH (Register Arbeidshygiënist) tot 2021 gecertificeerd, per juli heb ik de registratie beëindigd wegens de beperkte toegevoegde waarde voor mijn klant en mijzelf.

“Waarom worden mensen ziek van het werk dat ze doen of hebben gedaan?” Deze vraag hield mij als puber al bezig.

Hardwerkende mensen in de land- en tuinbouw (mijn roots) met ongewone ziektebeelden wekten mijn nieuwsgierigheid naar het ontstaan van deze ziekten. Het besef dat gevaarlijke stoffen niet weg te denken zijn uit de samenleving maakt dat we er met zijn allen voor moeten zorgen dat het gebruik van chemische stoffen elke dag weer voldoende veilig gebeurt. Dat betekent verantwoordelijk handelen door leveranciers, werkgevers en werknemers en opdrachtgevers.

Voor inhoudelijk, goed onderbouwd én pragmatisch advies rondom het gebruik van chemische stoffen en arbeidshygiëne, kunt u bij mij terecht!

Als arbeidshygiënist lever ik diverse diensten