4-Stappenplan i-SZW

Per Domum Arbeidshygiëne helpt u bij het uitvoeren van de verdiepende RI&E gevaarlijke stoffen, die voorgeschreven is in de Arbeidsomstandighedenwet. De Inspectie-SZW, (voorheen de Arbeidsinspectie, ofwel i-SZW ) heeft de werkwijze om dit uit te voeren uitgeschreven.

Per Domum Arbeidshygiëne:

  • levert u of helpt u bij het opzetten van registratie voor gevaarlijke stoffen;
  • leidt u door het 4-stappenplan i-SZW;
  • voert verdiepende Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) gevaarlijke stoffen uit;
  • voert metingen uit om de risico’s van gevaarlijke stoffen te bepalen.

Zie hier enkele recentelijk uitgevoerde projecten omtrent het 4 Stappenplan i-SZW.