RI&E

Elk bedrijf met meer dan 1 medewerker moet door middel van een RI&E en het bijbehorend plan van aanpak laten zien, dat de arbeidsrisico’s bekend zijn, en aan verbetering van die risico’s (onder andere de risico’s van gevaarlijke stoffen) wordt gewerkt.

Per Domum Arbeidshygiëne

  • levert u een volledige RI&E. Deze kan worden opgesteld of geactualiseerd op basis van uw branche-methodiek of elke andere methodiek. Als basis in deze RI&E geldt steeds de Arbeidsomstandighedenwet en de afspraken tussen sociale partijen.
  • is geautoriseerd om uw RI&E te toetsen conform de Arbeidsomstandighedenwet.

Zie hier enkele recentelijk uitgevoerde RI&E projecten